I Majestic Sandial – Cuibul I

Dn. 02.10.2020

Ch. Giulia On My Mind dei Leoni Imperiali

Ch. Majestic Sandial Elrond

I Galerie

I Am Jupiter

I Me Mine

Imaginaerium

In The Flesh

Indie Love

Indigo Dream

I Spotlights

Majestic Sandial I Am Jupiter
Austrian Junior Ch
Hungarian Junior Ch
Owner: Christine and Hans Kreil, Austria

Majestic Sandial Indigo Dream
Romanian Junior Ch
Hungarian Junior Ch
Owner: Ingrid Iasmina, Romania

Cuiburi ...

Cuibul A (20.02.2013)

Cuibul B (30.05.2014)

Cuibul C (09.01.2015)

Cuibul D (07.10.2016)

Cuibul E (10.10.2016)

Cuibul F (03.04.2017)

Cuibul G (28.09.2018)

Cuibul H (21.03.2019)

Cuibul I (02.10.2020)

Cuibul J (02.04.2021)

Cuibul K (05.06.2021)